S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie .
OK

» VÝPŮJČNÍ ŘÁD

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 1. Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

 2. Elektrokolo je jízdní kolo vybavené elektromotorem o výkonu 250w a Lion baterií, které je schváleno pro provoz na veřejných komunikacích.

 3. Pouze osoba uvedená ve smlouvě ( dále jen nájemce ), používá sportovní výzbroj (elektrokolo, doplňky), jejíž převzetí potvrdil podpisem ve smlouvě o výpůjčce (dále jen smlouva).

 4. Předání a půjčování elektrokola osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno!!! Svěří –li nájemce elektrokolo třetí osobě, odpovídá za něj, jako by elektrokolo užíval sám.

 5. K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

 6. Pronájem elektrokola je možný po předložení a ofocení alespoň dvou dokladů s fotografií

 • Platný Občanský průkaz občana ČR ( nebo doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

 • Platný Cestovní pas

 • Platný Řidičský průkaz občana ČR

 1. Nájemce může být pouze osoba starší 18-ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

 2. Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy.

 3. Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny a podpisem smlouvy.

 4. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět ,a to do doby vrácení předmětu pronajímateli.

 5. Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost a škody způsobilé nájemcem, jím zapůjčeným předmětem a to na :

 • Jeho vlastním majetku

 • Na jiných předmětech movitých i nemovitých

 • Jiných osobách po celou dobu nájmu

 • Za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky

12.)Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

13.)Při poškození nad 5000 Kč ,ztrátě, odcizení či dopravní nehodě vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli (tel. 603 900 440 ) a Policii ČR.

14.)Nájemce není oprávněn činit na elektrokole jakékoliv zásahy či úpravy. Tímto není dotčena povinnost nájemce provádět na předmětu nájmu na své náklady běžnou údržbu elektrokola. Běžnou údržbou v režii nájemce se pro účely této smlouvy míní i oprava defektu pneumatik.

15.)V případě porušení povinností hlášení škody na předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci škodu tímto vzniklou.

16.)Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli cenu elektrokola uvedenou na smlouvě. Doplňky dle platného ceníku KOLADANDA.

17.)Pronajímatel má právo použít zálohy (jistiny) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

18.)Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do 10-ti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha (jistina).

19.)Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu (dle platného ceníku).

20.)Zamykání kola je doporučováno přes rám kola , nikoliv přes přední či zadní kolo.

 

 

 

Podpis nájemce:………………………………………………. Podpis pronajímatele:………………………………………………….

 

ZDMxMzI